شرایط و قوانین

- حداقل سن 13 سال
- رزومه های حاوی مطالب یا تصاویر غیر اخلاقی حذف خواهند شد.